Çocuklar anne babalarının veya büyüklerinin uslu dursunlar diye uydurdukları şeylerin gerçek olduğuna inanırlar. Büyükler korkuyu bir disiplin aracı olarak kullanmaktadırlar. Anne baba¬lar veya büyükler yaramazlık yapan, uyumayan çocuğu “öcü gelir” diye korkuturlar. Ancak bu kolay bir yoldur.

Genelleşmiş anksiyete bozukluğu özellikle kadınlar arasında olmak üzere çok yay­gın ve kronik bir rahatsızlıktır. Ancak bu hastalığın yeterince incelendiğini söylemek güçtür. Tanı kategorilerindeki tanımlamaları bile sık sık değişmiştir. Örneğin DSM 111 de ciddi ve kronik anksiyete belirtileri olan hastalar, 100 yıl kadar önce Freud’un koy­duğu isim olan anksiyete Nörozu adını alırken, DSM III R mizaç ve psikotik durumla­ra bağlı anksiyeteyi dışladıktan sonra geride kalan duruma genelleşmiş anksiyete bo­zukluğu adını vermiştir. Aradan geçen zamanda bu hastalar üzerinde yapılan çalışma­lar sonucunda otonomik hiperaktivite kümesindeki bazı semptomların kaldırılması kaydıyla aynı isimli bir bozukluğun DSM IV de de yer almasını sağlamıştır.